Spørsmål og svar om legionella

Hva slags sykdom er legionellose?
Det er en bakteriesykdom som forårsakes av Legionellabakterien. Bakterien kan forårsake to sykdommer; legionærsykdom og pontiacfeber.
Hva er vanlige symptomer av legionellose?
Legionærsykdom er en lungebetennelse. Pasienten kan utvikle hodepine, muskelsmerter, slapphet, feber og tørrhoste. Magesmerter og diaré kan forekomme. Legionærsykdom er ofte vanskelig å skille fra andre lungebetennelser. Pontiacfeber er vanligvis en mild influensalikende sykdom med feber, hodepine og muskelsmerter.
Hvor lang er tiden mellom eksponering for legionellabakterien og begynnelsen av symptomer?
Legionærsykdom: 2-10 dager, vanligvis 5-6 dager. Pontiacfeber: noen timer til 6 dager, vanligvis 3 dager.
Hva er smittemåte for legionellose?
Bakterien overføres gjennom å puste inn små vanndråper (aerosoler) som kan dannes fra enkelte vannbaserte innretninger som for eksempel luftkondisjoneringsanlegg, kjøleanlegg, dusjanlegg, boblebad eller fontener. Slike innretninger kan finnes både hjemme, på hoteller, arbeidsplasser eller offentlige steder. Legionellose smitter ikke mellom mennesker.
Hvem kan få legionellose?
Mennesker i alle aldre kan utvikle legionellose, men kjente risikofaktorer for utvikling av legionærsykdom er høy alder, røyking, alkoholisme, kronisk lungesykdom, alvorlig underliggende sykdom og personer med svekket immunforsvar.
Kan man dø av legionellose?
Legionærsyke kan være svært alvorlig, og særlig hos eldre og immunsvekkede kan sykdommen gi dødsfall (opptil 30%). Pontiacfeber ikke er livstruende og gir et mildt sykdomsbilde

kilde: www.fhi.no