Om Bacsan

legionella norge BacSan og OneDrop er drikkevannsprodukter som etter vurdering av Nasjonalt Folkehelseinstitutt er godkjent av Mattilsynet som tilsettingsstoff til drikkevann.
BacSan tilsettes vanninntak til sykehus, forlegninger,idrettsanlegg m.m på land samt doseres ved bunkring eller ved produksjon av vann ombord i skip og offshore-installasjoner.

BacSan vil når det doseres i drikkevannsforsyningen fjerne biofilm, drepe alger, sopp og bakterier og gi trygt bakteriefritt drikkevann uten risiko for Legionella.

BacSan fungerer godt uavhengig av temperatur og behandler alt vannet i en bygnngsmasse både på varm og kald side.
På denne måten blir biofilm og bakterier eliminert fra såvel beredere, varmevekslere, blindrør, tempererte, varme og kalde rørføringer samt i dusjgarnityr og boblebad.
Det er ikke nødvendig med sjokkbehandling av dusgarityr eller hetvannsspyling som gir helsemessige risiki og fare for skoldningsskader.

Norsk Vannteknologi AS installerer BacSan Doseringsenhet, gir kurs, opplæring, service og vedlikehold. Doseringsenheten er utviklet i samarbeid med GRUNDFOS Pumper og Georg Fischer og vil med stor presisjon tilføre vannet BacSan i blandingsforhold som bestemmes av kunde. BacSan er i dag i daglig bruk på Sykehus, Eldre- og Omsorgsboliger, Skoler, Hoteller, Passasjerferger og Cruisebåter m.m. Be om referanseliste og tilbud på installasjon.
klor fritt

Om PooLSan®

Mineral-ionene i PoolSan (sølv og kobber) har en dobbel virkning på bakterier, alger og sopp:
- Alger og bakterier i vannet blir drept gjennom endringer i deres enzymprosess ved at ionene bryter ned DNA-strukturen og celleveggene.
- De elektrisk ladede partiklene flokker seg sammen slik at de blir fanget av filteret eller faller til bunnen av bassenget for oppsuging.
- Virkningen av PooLSan er stabil inntil ionene er blitt brukt opp av prosessen. PooLSan er en kompleks ionisk vannoppløsning som inneholder kobber og sølv.

Den mikroskopiske virkning av disse mineralionene på algene og bakteriene er dobbel.
Først vil algene og bakteriene i vannet bli ødelagt gjennom en forandring i ensymprosessene, ettersom ionene bryter ned DNA strukturene og celleveggene deres.
For det andre klumper alle de angrepne partiklene seg sammen slik at de kan samles opp av et filter eller faller til bunnen for å samles opp ved bunnsuging av bassenget.
Ionene opprettholder en stabil mengde PooLSan i vannet inntil de er blitt brukt opp av prosessen.
PooLSan bekjemper bakterier og virus i vann, herunder også legionellabakterier!!!


Mer informasjon finnes på:
www.poolsan.no

SNART TILGJENGELIG

legionella norge

SNART TILGJENGELIG

Desinfiserer drikkevannet og fjerner biofilm i tanker og rør uten å tilføre smak eller lukt. Dette produktet brukes i dag på cruiseskip, marinefartøy og sykehus og er godkjent av Mattilsynet.
testutstyr

Testutstyr

Mer info kommer snart!!
kjemikalier

Kjemikalier

Mer info kommer snart!!
© NORSK VANNTEKNOLOGI AS 2021 | tomek | alle rettigheter forbeholdes
post@norvatek.no      +47 995 58 836